Ár Scoil

Our School

Eolas

Information

Nuacht

News

Tuismitheoirí

Parents

Ár Scoil / Our School

Bunaíodh Gaelscoil Donncha Rua

Bunaíodh Gaelscoil Donncha Rua i 1984. Is bunscoil lán-Ghaeilge í le 76 páistí ar rolla. / Gaelscoil Donncha Rua was established in 1984. It is an all Irish-medium Primary school with 76 pupils on the roll.

Tá sé suite i lár bhaile na Sionna, béaldoras le Clós Súgartha Tír na nÓg, an t-ionad spóirt agus Scoil Chuimsitheach Naomh Pádraig. / The school is situated  in Shannon nextdoor to Tír na nóg  Playground, Shannon Leisure Centre and St.Patrick’s Comprehensive School.

Is scoil Chaitliceach í faoi phátrúntacht Easpaig Chill dá Lua agus freastalaíonn buachaillí agus cailíní ar an scoil. / The school is under the patronage of the Bishop of Killaloe and is of Catholic ethos. It is a co-eductaional school.

Tá 6 múinteoirí, (3 Múinteoir Speisialta Foghlama) agus 5 Cúntóirí Speisialta Ranga agus rúnaí ag obair as scoil. Tá Rang Uathachais Luath idirghabhála naíscoile agus Rang Uathachais príomhshrutha bunscoile sa scoil freisin. Tá naíonra ar láthair na scoile. / There are 6 teachers, 3 of whom are Special Education Teachers as well as a part-time SET. There are 5 Special Needs Assistants working in the school also. Gaelscoil Donncha Rua has an ASD class and an Early Intervention Pre-school. There is a Naíonra/pre-school on-site also.

Is í Aisling Ní Áirtnéada príomhoide na scoile. /Aisling Ní Áirtnéada is the school principal

Polasaithe / policies

Gheobhaidh tú naisc anseo lenár bpolasaithe 

Here you will find links to our policy documents (polsaithe) 

Cathaoirleach: Antóin Mac Mathúna

Príomhoide agus Rúnaí an Bhoird: Aisling Ní Áirtnéada

Ionadaí an Phátrúin: Rita Costelloe

Cisteoir agus Ionadaí na dTuismitheoirí: Sandra Ní Amhragáin

Ionadaí na Fóirne: Deirdre Ní Ghuire

Ionadaí na dTuismitheoirí: Dave Ó Túinléigh

Ionadaí ón bPobal: Gearoidín Ní Mhaoldomhnaigh

Ionadaí ón bPobal: Muireann Uí Chearbhaill

Cathaoirleach (Chairperson): Leona Drennan

Rúnaí (Secretary): Kellie Cullen

Cisteoir (Treasurer): Jennifer Teeling-Lynch

Seolta Ríomhphoist (Email Address): gdrparentsassociation@gmail.com

Déanann Coiste na dTuismitheoirí iarracht bheith ag obair i ndlúthchomhar leis an bpríomhoide, leis an bhfoireann agus le Bord Bainistíochta na scoile chun comhpháirtíocht láidir a chruthú dior an bhaile agus an scoil.

The Parents’ Association of Gaelscoil Donncha Rua, Shannon, Co. Clare, endeavours to work in close collaboration with the principal, staff, and the school’s Board of Management, to create a strong partnership between home and school.

Déan teagmháil linn / Contact us

Oifig na scoile/office: 061-363165 / oifig@gdr.ie

Príomhoide/Principal:087-7831831/aisling@gdr.ie

Seomra Sonas/Early Intervention pre-school: Leas-Phríomhoide/Deputy: deirdre@gdr.ie 

Naíonáin beaga & mhóra: Múinteoir Áine Clár- AineC@gdr.ie

Rang a 1-3:Múinteoir Patricia- patricia@gdr.ie

Rang a 4-6:Múinteoir Máire- Maire@gdr.ie

Seomra Sonas: Múinteoir Áine-aineuifh@gdr.ie

M.O.S/S.E.T: Múinteoir Geraldine-geraldine@gdr.ie

M.O.S/S.E.T: Múinteoir Méadhbh-meadhbh@gdr.ie

HSCL/TSBP: Múinteoir Siobhán-087-7063527 siobhan@stsenansns.com