Ár Scoil

Our School

eolas

information

nuacht

news

Tuismitheoirí

parents

Eolas / Information

Ráisteas Misin

Is Gaelscoil í Gaelscoil Donncha Rua a fhreastalaíonn ar riachtanaisí an pháiste mar bhall aonair den phobal áitiúil. / Gaelscoil Donncha Rua is a Gaelscoil that caters for the needs of the child as an individual member of the local community.

Dírítear ar fhorbairt iomlán an pháiste; forbairt spioradáltacht, morálach, sóisialta, pearsanta agus fisiciúil. /  The school focuses on the overall development of the child; spirituality, moral, social, personal and physical development.

Cuirtear an churaclam i bhfeidhm in atmaisféar oideachasúil taitneamhach ag tabhairt aitheantas do gach éinne i slí gairmiúil. / The curriculum is implemented in an enjoyable educational atmosphere recognizing everyone in a professional manner.

Foireann na Scoile

Múinteoirí agus Cúntóirí
Ar cúl clé/Back left: Elaine, Fiona, Geraldine, Máire, Angela, Desiree agus Donna. Tosaigh ar chlé/Front left: Niamh, Tricia, Aisling, Deirdre, Áine agus Amy.
Príomhoide
Aisling Ní Áirtnéada
Leas-Phríomhoide
Deirdre Ní Ghuire

Déan teagmháil linn / Contact us