Ár Scoil

Our School

Eolas

Information

Nuacht

News

Tuismitheoirí

Parents

Eolas / Information

Ráisteas Misin

Is Gaelscoil í Gaelscoil Donncha Rua a fhreastalaíonn ar riachtanaisí an pháiste mar bhall aonair den phobal áitiúil. / Gaelscoil Donncha Rua is a Gaelscoil that caters for the needs of the child as an individual member of the local community.

Dírítear ar fhorbairt iomlán an pháiste; forbairt spioradáltacht, morálach, sóisialta, pearsanta agus fisiciúil. /  The school focuses on the overall development of the child; spirituality, moral, social, personal and physical development.

Cuirtear an churaclam i bhfeidhm in atmaisféar oideachasúil taitneamhach ag tabhairt aitheantas do gach éinne i slí gairmiúil. / The curriculum is implemented in an enjoyable educational atmosphere recognizing everyone in a professional manner.

Foireann na Scoile

Múinteoirí agus Cúntóirí
Ar cúl clé/Back left: Desiree, Elaine, Ann, Patricia, Máire, Geraldine agus Áine Clár. Tosaigh ar chlé/Front left: Deirdre, Caoimhe, Fiona, Aisling, Donna agus Niamh.
Príomhoide
Aisling Ní Áirtnéada
Leas-Phríomhoide
Deirdre Ní Ghuire

Déan teagmháil linn / Contact us

Oifig na scoile/office: 061-363165 / oifig@gdr.ie

Príomhoide/Principal:087-7831831/aisling@gdr.ie

Seomra Sonas/Early Intervention pre-school: Leas-Phríomhoide/Deputy: deirdre@gdr.ie 

Naíonáin beaga & mhóra: Múinteoir Áine Clár- AineC@gdr.ie

Rang a 1-3:Múinteoir Patricia- patricia@gdr.ie

Rang a 4-6:Múinteoir Máire- Maire@gdr.ie

Seomra Sonas: Múinteoir Áine-aineuifh@gdr.ie

M.O.S/S.E.T: Múinteoir Geraldine-geraldine@gdr.ie

M.O.S/S.E.T: Múinteoir Méadhbh-meadhbh@gdr.ie

HSCL/TSBP: Múinteoir Siobhán-087-7063527 siobhan@stsenansns.com