Ceardlann/Workshop-Flossie and the Beach Cleaners

D’fhoghlaim na páistí go léir faoin tábhacht a bhaineann lenár n-aibhneacha, ár n-aigéin agus bealaí uisce a choinneáil saor ó thruailliú. Bhí deis acu an VR a úsáid chun snámh le turtar agus thug siad cuairt freisin ar an inbhear chun bruscair a bhailiú. Ceardlann iontach a bhí ann! The children learnt all about the …