Ghlac na ranganna go léir páirt i ngníomhaíochtaí iontacha chun Dé Máirt na bPancóg a chomóradh.
Idir rásaí pancóg le friochtáin, cruthú pancóga trí ealaín agus ceardaíocht agus comhábhair a mheascadh chun ár pancóga féin a dhéanamh. Bhain gach éinne an-spraoi as!
Every class had great fun celebrating Pancake Tuesday in school today. Between pancake & frying pan races, creating collage pancakes during art and craft and also mixing ingredients to make our own pancakes we had great fun indeed!