Pyjama Day in school.

Míle buíochas ó chroí leis na páistí agus na tuismitheoirí ar fad a thug tacaíocht don lá pajama ar scoil. Idir dhaltaí GDR agus an réamhscoil Dearcan Bheaga bhailaíomar €600 do Sophia. Rachaidh an t-airgead go léir a bhaileofar chun cabhrú lena teaghlach le linn di cóireáil ailse.

Thank you from the bottom of our hearts to all the children and parents that supported our pyjama day in school. Between the pupils of GDR and the preschool Déarcáin Bheaga we raised €600 do Sophia. All funds raised will go towards helping her family during her cancer treatment.