Mata sa Rang leis na naíonáin. / Maths in the classroom with the infant classes. Naíonáin gnóthach/ Busy infants. Ag sùgradh agus ag spraoí le chéile! / playing and having fun together.