Rinne rang a 4-6 cluichí Mata álainn agus bhí deis ag páistí ó na ranganna naíonáin teacht le chéile chun iad a imirt leo. /4th-6th class created maths games for the infant classes. They invited them into their class and they all played the games together. Bhain siad go léir an-taitneamh as!