Fáilte ar ais ar scoil!

Welcome back to school! Foireann na scoile/ School staff 2023-24 Cúl ar chlé/Back left: Desiree (CRS/SNA), Elaine (Seomra Sonas), Ann (MOS/SET) , Tricia (Rg. a 1-3), Máire (Rg. a 4-6), Geraldine (MOS/SET), Áine (Rg. na Naíonáin). Tosaigh ar chlé/Front left: Deirdre (Leas-Phríomhoide/Deputy principal), Caoimhe (MOS/SET), Fiona CRS/SNA), Aisling (Príomhoide/Principal), Donna (CRS/SNA), Niamh (Rúnaí/ Secretary & …

Gairdín na Scoile/ Our School Garden

Is álainn an áit í ár ngairdín scoile. Is tionscanamh leanúnach é le daltaí, múinteoirí agus cúntóirí na scoile.Tá cúinne glasraí agus gáirdín luibhe ann. Féach ar na mbuataisí le bláthanna álainn a chruthaigh páistí ón gClub Obairbhaile le Desiree le déanaí! Tá plandaí sú-talún agus trátaí ag fás ann! Tá gach saghas luibhe ag …