D’fhoghlaim na páistí go léir faoin tábhacht a bhaineann lenár n-aibhneacha, ár n-aigéin agus bealaí uisce a choinneáil saor ó thruailliú. Bhí deis acu an VR a úsáid chun snámh le turtar agus thug siad cuairt freisin ar an inbhear chun bruscair a bhailiú. Ceardlann iontach a bhí ann!

The children learnt all about the importance of keeping our rivers, oceans and water ways free from pollution. They had the opportunity to use the VR to swim with a turtle and also visited the estuary to do a clean up. It was a very worth while workshop!