Bhí an cheardlann bunaithe ar:

  • Nithe ​​Beo, Fuinneamh agus Feasacht Timpeallachta a Fhórsáil.
    -Conas a fhaigheann bia a fhuinneamh agus conas a úsáidtear an fuinneamh ó bhia chun a gcorp a oibriú.

-Conas a choinníonn éadaí teas inár gcorp agus conas is féidir teas a ghiniúint trí bhogadh timpeall.

D’fhoghlaim na páistí gur foirmeacha fuinnimh iad solas, fuaim, teas agus leictreachas.

The workshop was based on:

– Living Things, Energy and Forces Environmental Awareness.
-How food gets its energy and how the energy from food is used to make their bodies work.

-How clothes keep heat in our bodies and how moving around can generate heat.

The children learnt that light, sound, heat and electricity are forms of energy.