Featured

Lá le Vailintín 2024

Bhí seachtain ghnóthach ag na naíonáin an tseachtain seo ag óstáil an díolachán cácaí agus ag ceiliúradh 7ú breithlá an chúpla!

The infant classes had a busy week this week celebrating the twins birthday with múinteoir Áine and also hosting the cake sale, Maith sibh go léir!

Featured

Turas go dtí Glór/Trip to Glór

Thug na naíonáin agus rang a 1 cuairt go dtí Glór chun an seó -Béar Bán agus Piongain a fheiceáil. Bhain siad an-taitneamh as agus bhuail siad le piongain agus Béar tar éis an seó!

The infant classes and 1st class went to Glór to see the show -Polar Bear and Penguin. They even got to meet penguin and polar bear after the show!

Featured

Seomra Spraoi

Tá na pásití nua agus,dár nóigh, an bheirt atá ar ais chugainn don dara bhliain! ag socrú isteach sa rang agus ag baint taitneamh as an aimsir deas!

Our new students are settling in well as are our two boys who are back for their second year with us! They are having fun and enjoying the lovely weather!

Featured

Gairdín na Scoile/ Our School Garden

Is álainn an áit í ár ngairdín scoile. Is tionscanamh leanúnach é le daltaí, múinteoirí agus cúntóirí na scoile.Tá cúinne glasraí agus gáirdín luibhe ann.

Féach ar na mbuataisí le bláthanna álainn a chruthaigh páistí ón gClub Obairbhaile le Desiree le déanaí!

Tá plandaí sú-talún agus trátaí ag fás ann! Tá gach saghas luibhe ag fás ann freisin!

Featured

Comórtas Cispeile marion Keane

Comhghairdeas le foireann cispheile na gcailíní agus buachaillí Gaelscoil Donncha Rua/ Congratulations to both the girls and boys basketball teams here in GDR.

D’imir siad go hiontach inniu agus inné agus táimid an-bhródúil astu/ They played really well in the Marion Keane Tournament yesterday and today and we are super proud of them all!

Foireann cailíní (Rg a 4-6)

Lá na bpancóga i nGaelscoil Donncha Rua!

Ghlac na ranganna go léir páirt i ngníomhaíochtaí iontacha chun Dé Máirt na bPancóg a chomóradh.
Idir rásaí pancóg le friochtáin, cruthú pancóga trí ealaín agus ceardaíocht agus comhábhair a mheascadh chun ár pancóga féin a dhéanamh. Bhain gach éinne an-spraoi as!
Every class had great fun celebrating Pancake Tuesday in school today. Between pancake & frying pan races, creating collage pancakes during art and craft and also mixing ingredients to make our own pancakes we had great fun indeed!