Featured

Lá pajamaí ar scoil.

Pyjama Day in school.

Míle buíochas ó chroí leis na páistí agus na tuismitheoirí ar fad a thug tacaíocht don lá pajama ar scoil. Idir dhaltaí GDR agus an réamhscoil Dearcan Bheaga bhailaíomar €600 do Sophia. Rachaidh an t-airgead go léir a bhaileofar chun cabhrú lena teaghlach le linn di cóireáil ailse.

Thank you from the bottom of our hearts to all the children and parents that supported our pyjama day in school. Between the pupils of GDR and the preschool Déarcáin Bheaga we raised €600 do Sophia. All funds raised will go towards helping her family during her cancer treatment.

Featured

Turas go dtí Glór/Trip to Glór

Thug na naíonáin agus rang a 1 cuairt go dtí Glór chun an seó -Béar Bán agus Piongain a fheiceáil. Bhain siad an-taitneamh as agus bhuail siad le piongain agus Béar tar éis an seó!

The infant classes and 1st class went to Glór to see the show -Polar Bear and Penguin. They even got to meet penguin and polar bear after the show!

Featured

Seomra Spraoi

Tá na pásití nua agus,dár nóigh, an bheirt atá ar ais chugainn don dara bhliain! ag socrú isteach sa rang agus ag baint taitneamh as an aimsir deas!

Our new students are settling in well as are our two boys who are back for their second year with us! They are having fun and enjoying the lovely weather!

Featured

Gairdín na Scoile/ Our School Garden

Is álainn an áit í ár ngairdín scoile. Is tionscanamh leanúnach é le daltaí, múinteoirí agus cúntóirí na scoile.Tá cúinne glasraí agus gáirdín luibhe ann.

Féach ar na mbuataisí le bláthanna álainn a chruthaigh páistí ón gClub Obairbhaile le Desiree le déanaí!

Tá plandaí sú-talún agus trátaí ag fás ann! Tá gach saghas luibhe ag fás ann freisin!

Featured

Comórtas Cispeile marion Keane

Comhghairdeas le foireann cispheile na gcailíní agus buachaillí Gaelscoil Donncha Rua/ Congratulations to both the girls and boys basketball teams here in GDR.

D’imir siad go hiontach inniu agus inné agus táimid an-bhródúil astu/ They played really well in the Marion Keane Tournament yesterday and today and we are super proud of them all!

Foireann cailíní (Rg a 4-6)